Pistó hidràulic i Reacció química

La demolició tècnica consisteix en Demolir o fragmentar formigó o roca per pressió controlada, mitjançant pinça, cric hidràulic o morter expansiu facilitant la seva retirada de l’obra.

Galeria d’imatges