Corones de diamant i Perforació amb fil

El sistema de perforació amb corona de diamant, consisteix en crear passos o fer forats per la col·locació de tubs o conductes d’instal·lacions. Aquest tipus de perforacions o taladres es realitzen mitjançant maquinària especialitzada amb motors elèctrics, hidràulics i pneumàtics i amb corones de diamant.

Realitzem perforacions de diàmetres des de 20 mm. fins a 1.000 mm. Generalment es fan amb formigó armat, però també es poden realitzar en pedra i materials durs.

Les perforacions amb corona de diamant poden ser verticals (forjat) , horitzontals (en mur) , inclinades ( forjat i mur) i invertides.

Amb el fil de diamant, podem arribar a fer obertures o perforacions fins a 2.500 mm. sempre que tinguem accés per les dues cares del mur o forjat.

Galeria d’imatges